Huaihai ýük tigir 【Q7C】

Brightokary ýagtylykly faralar, takmynan 50 metr uzaklykda yşyklandyryp bilýän lighting gijelerine aýdyň sürüş görüşini we has ygtybarly münmegi üpjün edýän dürli gurşaw gurşawyny üpjün edýär.
Bir bitewi φ43 pru springina amortizatory tutuş ulagyň amortizator täsirini ep-esli gowulandyrýar we ulaldylan rul rul, sürmek wagtynda öňdäki amortizatory has ygtybarly we aňsatlaşdyrýar.