Biz hakda

Huaihai halkara ösüş korporasiýasy, Sýuzhou ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda (milli dereje) Huaihai Zongshen senagat seýilgähinde ýerleşýär.

1976-njy ýylda doglan Huaihai Holding Group, 40 ýyldan gowrak wagt bäri kiçi ulaglar, elektrik awtoulaglary, esasy aksessuarlary öz içine alýan tehnologiýa we gözleg, kiçi awtoulaglar we täze energiýa awtoulaglary pudagynda önümçilik we satuw hyzmatlaryna ygrarly , Daşary ýurtlardaky iş we häzirki zaman maliýe.Huaihai, Zongshen we Hoann ýaly 3 esasy markany eýeleýän Huaihai Holding Group, Sýuzhou, Çongçin we beýleki ýerlerde jemi 27 golçur kärhanasyny we önümçilik bazalaryny, şeýle hem Pakistan, Hindistan, Çili, Peru we Indoneziýadaky daşary ýurt bazalaryny dolandyrýar.Toparyň umumy baýlyklary we iş göwrümi 10 milliard RMB-dan geçdi we Hytaýyň iň gowy 500 hususy kärhanasy we Jiangsu welaýatynyň iň gowy 100 kompaniýasynyň hataryna girdi.Toparyň marketing ulgamy dünýäniň 100 ýurduny we sebitini öz içine alýar.Bazar satuwynyň mukdary yzygiderli 14 ýyl bäri pudakda 1-nji, kiçi awtoulag eksportynda 1-nji we logistika ulag pudagynda 1-nji orny eýeledi.2020-nji ýylyň ahyryna çenli kiçi awtoulaglaryň jemi önümçiligi we satuw mukdary 21,8 million birlige ýetdi, bu bolsa özüni Ginnesiň rekordlar kitabynyň eýesi we kiçi ulaglarda dünýäde öňdebaryjy hökmünde görkezýär.

500

Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasy

500

Jiangsu welaýatynyň iň gowy 100 kärhanasy

500

Sýuzhou şäherindäki iň gowy 3 salgyt töleýji kärhanasy

Huaihai Holding Group, Hytaýyň Mehaniki Senagatynda ajaýyp kärhana, Hytaýyň mehaniki senagatynda häzirki zaman dolandyryş kärhanasy, Milli özbaşdak innowasiýa kärhanasy, Milli derejeli täze we ýokary tehnologiýaly kärhana, Jiangsu welaýatynda tehniki hususy kärhana, Jiangsu hil baýragynyň eýesi, ajaýyp Jiangsu welaýatynda hususy kärhana;Hytaýyň hususy kärhanalarynyň iň gowy 100-sine, Jiangsu welaýat söwdagärleriniň 100-sine, Sýuzhou şäherindäki iň gowy 3 senagat kärhanasyna, Sýuçhououda salgyt töleýjileriniň iň gowy 3 kärhanasyna girýär.

Milli standart

Halkara standart

Kärhana ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, ISO14000 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, milli zorlukly önüm 3C kepilnamasy, milli derejeli laboratoriýa akkreditasiýasy we halkara standart kabul edilen önüm şahadatnamasy.