Adam resurslary

59cd98dc59d28

Adam resurslary syýasaty

Huaihai halkara ösüş korporasiýasy Huaihai Holding toparynyň golçur kärhanasydyr.Biziň kompaniýamyz Sýuzhou ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda (Milli dereje) Huaihai Zongshen senagat seýilgähinde ýerleşýär.Biz motosiklleriň, elektrik ulagyň we aksesuarlaryň ösüş we gözleg, önümçilik, satuw we tor kanaly boýunça ýöriteleşen köpmilletli kompaniýa.Önümlerimiz esasan Afrika, Aziýa we Günorta Afrika ýaly 60-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär we ýyllyk eksporty 50 million dollar."Guşakda, bir ýolda, daşary ýurtda ösüş" strategiýasyna eýerýän kompaniýamyz, bäsdeşlik artykmaçlygy hökmünde garaşsyz marka we ajaýyp satuw kanallaryny alýar.Öňümizdäki 2-3 ýylda Hytaýda esasy kärhana bolmak üçin 3-5 önümçilik bazasyny we 10-dan gowrak ofis gurarys.

Parahatçylyk we ösüş mowzugy bilen dünýä ykdysadyýetde, ylymda we tehnologiýada barha bäsleşýär.Barha ösýän bazar ykdysadyýeti gurşawynda, kärhanalaryň arasyndaky global bäsdeşlik, ahyrky derňewde adam paýhasynyň bäsleşigi bolup durýar, işgärleriň hemmetaraplaýyn hili we adam resurslaryny ösdürmek we dolandyryş derejesi.Zehin kärhananyň esasydyr, iň gymmatly çeşme we kärhananyň ýaşamagyny we ösüşini kesgitleýji.Çalt ösýän we halkara bäsleşigine işjeň gatnaşýan her bir kärhana üçin ykdysady ösüş çeşmelerini adam resurslaryny we maglumat çeşmelerini netijeli dolandyrmaga we ösdürmäge gönükdirmeli.

Huaihai-de adam resurslaryny dolandyrmak bazar ykdysadyýeti düşünjesine eýerýär we Huaihai-iň çalt ösmegi üçin kepillik berýär.

Please send your CV to huaihaihaiwai@126.com

Daşary söwda müdiri

Positionerleşiş talaplary:

Söwda satuwynda 3 ýyldan gowrak iş tejribesi, daşary söwda biznesi bilen tanyş

Ajaýyp topar hyzmatdaşlygy ruhy, güýçli öwreniş ukyby, kärdeş derejesi ýa-da ondan ýokary, iňlis hünäri, halkara söwda hünäri, marketing hünäri ýa-da iş dolandyryşy hünäri boýunça gutardy.

CET6 ýa-da ondan ýokary

Serhetara elektron söwda amallary

Positionerleşiş talaplary:

Kompaniýanyň onlaýn söwda platformasynyň iş gurşawy we söwda düzgünleri bilen tanyş.

Softumşak düzgünleri, alyş-çalyş baglanyşyklaryny, e-poçta mahabatyny, SNS-i mahabatlandyrmagy, BBS-ni mahabatlandyrmagy we beýleki mahabat usullaryny ökde.

Iňlis dilini bilmek bilen enjamlaşdyrylan.

Satuwdan soň hyzmat

Positionerleşiş talaplary:

Daşary söwdada satuwdan soňky hyzmatda azyndan 3 ýyl tejribe.

Kollej derejesi ýa-da ondan ýokary, daşary ýurtlarda uzak möhletli iş şertlerine uýgunlaşyň.

Esasy iňlis bilimi bilen enjamlaşdyrylan.

Garnituralary dolandyrmak

Positionerleşiş talaplary:

Daşary söwda pudagynda aksesuarlary dolandyrmak boýunça azyndan 3 ýyl tejribe.

Az ýazmak endikleri bilen enjamlaşdyrylan kollej derejesi ýa-da ondan ýokary.

Esasy iňlis bilimi bilen enjamlaşdyrylan.

Resminamalar we geýim işleri

Positionerleşiş talaplary:

Daşary söwda kompaniýasynda resminamalar we gümrük işi boýunça azyndan 3 ýyl tejribe.

Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary, halkara söwda hünäri, iş dolandyryşy, CET4 ýa-da ondan ýokary.

Çykdajylary hasaba almak

Positionerleşiş talaplary:

Mehaniki ýa-da daşary söwda pudagynda 3 ýyldan gowrak iş tejribesi, halkara maliýe, salgyt we ş.m.

Hasapçylyk we maliýe dolandyryşy hünäri boýunça kollej derejesi ýa-da ondan ýokary.

Çykdajylary dolandyrmak tejribesi bolanlara has gowy görülýär.