Ylmy barlaglar

Tehniki gözleg we ösüş

Milli laboratoriýa, welaýatyň tehnologiýa merkezi we Jiangsunyň ýokary we täze tehnologiýa kärhanasy hökmünde baha berildi

Gözleg

Önümçilik

Satyş

Hyzmat

Ajaýyp önümçilik

Kompaniýamyz, öňdebaryjy tehnologiýa düşünjesi bilen elektron sürüjilik ulgamyny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär, ylym geljekde ulaglaryň E-sürüjilik ulgamynyň iň esasy gözleg-barlag binýadyny döreder.Kompaniýa ISO 9001: 2008 we ISO 14001: 2004 ikisiniň hem dolandyryş dolandyryş şahadatnamasyny, önümler bolsa 3C we CE sertifikatlaryndan geçdi.Kompaniýa “Jiangsu welaýatynyň hususy tehniki kärhanasy” “Milli täze we ýokary tehnologiýa kompaniýasy” we Ylmy barlag merkezi “Jiangsu welaýatynyň elektrik ulagy hereketlendiriji in engineeringenerçilik gözleg merkezi” hökmünde sylaglandy, köp önüm “Welaýat” diýlip atlandyryldy Täze we Hi-Tech önümleri ”we“ Jiangsu welaýatynyň meşhur marka önümleri ”.

Hil barlagy

“Hüşgär boluň, gözegçilik ediň, kämillige ýetmek üçin elmydama kämilleşiň” ynamyna eýerip, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin QC dolandyryşyna has köp üns berýäris, hiline netijeli gözegçilik etmek, hilini ýokarlandyrmak üçin TQM & HPS ýerine ýetirýäris. Müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin yzygiderli dört tarapdan, şol sanda “Hil borçlary aňy, işiň hili, önümiň hili, hil dolandyryş ulgamy” .Biz “tehnologiýa standarty, önüm standarty, dolandyryş standarty” ýaly pudaklaýyn ýokary kärhana hökmünde üç standart döredýäris we ony netijeli ýerine ýetirýäris.Önümler 3C we CE sertifikatyndan geçdi.Kompaniýa, ISO 9001: 2008 we ISO 14001: 2004 sertifikatlaryny berdi we halkara derejeli hil gözegçilik ulgamymyzy yzygiderli ýokarlandyrmak üçin

Ösüş strategiýasy

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Toplumlaýyn çeşmeler arkaly bäsdeşlik-hyzmatdaşlygy ösdürmek

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

“Guşak we ýol” daşary ýurtlarda ösüş

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Maliýe senagaty kombinasiýasy arkaly goşmaça ösüş ”

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

söwda markasy bilen strategiki ösüş

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Iki sany ýokary platforma bilen goldaw

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Senagatlary optimizirlemek arkaly ylmy ösüş

Adamlara gönükdirilen hyzmatyň ösüşine goldaw bermek

Nusga optimizasiýasyna esaslanýan ösüş