Powerokary kuwwatly 2000W Hub motorly EEC Electirc Scooter ALPHA

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Ölçegleri Çykyş
Uzynlyk × ini × Boý 1900mm × 770mm × 1190mm Dyrmaşmak 30%
Tigir bazasy 1400mm Aralyk 100 km
Minerüsti arassalamak 170mm Zarýad bermegiň wagty 6s (5A güýçlendiriji)
Oturmak beýikligi 800mm / /
Çarçuwalar Kuwwat ulgamy
Öňdäki zarba Nebitiň nemlendirilmegi göni täsir ediji amortizator Iň ýokary tizlik 45km / sag
Yzky zarba Nebitiň nemlendirilmegi göni täsir ediji amortizator Motor görnüşi Hub motor
Öň / Reae teker spes 120 / 70-12 Öňki Rim: 2.75-12 yzky rim: 3.5-12 Bahalandyrylan güýç 2000W , EEC R85 synag standarty
Öň tormoz tertibi 220 mm goşa porşenli gidrawlik disk tormozy Iň ýokary güýç 3600W (giriş) -3100W (çykyş)
Yzky tormoz tertibi 190mm goşa porşenli gidrawlik disk tormozy Maks Tork 130N.M 100RPM
Swinarm Alýumin garyndysynyň guýulmagy Maksimum akym akymy 50A
Çarçuwaly material Qualityokary hilli uglerod polat Motor dolandyryş çözgüdi FOC
Iň ýokary ýük 200kg Maksimum çykyş tapgyry 180A
Batareýa Elektrik ulgamy
Batareýa bölümi Lityum batareýasy LED farasy
Naprýa .eniýe 72V Yşyk-diodly yşyk
Potensial 30AH LED guýruk çyrasy
Standart zarýad akymy 5A-10A LED tormoz çyrasy
Adaty zarýad akymy 30A LED paneli
Maks 50A USB zarýad porty

ALPHA 详情 页 _01 ALPHA 详情 页 _02 ALPHA 详情 页 _03 ALPHA 详情 页 _04 ALPHA 详情 页 _05 ALPHA 详情 页 _06 ALPHA 详情 页 _07


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
  A : Hawa Mun Germaniýanyň Munster şäherinde nusga paýymyz bar, ilki bilen nusga sargyt edip bilersiňiz.Mysal bahasynyň köpçülikleýin önümçilik bahalaryndan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaňQ2: Daşary ýurtda hyzmat merkeziňiz barmy?
  J: Hawa, Europeewropada hyzmat merkezlerimiz bar we tutuş Europeewropany öz içine alýan jaň merkezini, tehniki hyzmaty, ätiýaçlyk şaýlaryny, logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýäris, gapy ulaglaryna goldaw, gaýdyp geliş prosesi we ş.m.Q3: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
  A : Hawa, belli bir ýylda satyn alnan mukdarda OEM-i kabul ederdik.Häzirki wagtda sargytlaryň iň pes mukdary ýylda 10 000 bolýar. Q4 own Öz nyşanymy goşup bilerinmi ýa-da öz reňklerimi saýlap bilerinmi?
  A : Hawa edip bilersiňiz.Emma logotipi we reňkleri üýtgetmek üçin MOQ sargyt ýa-da anyk pikir alyşmak üçin 1000 bölek.

  5-nji sorag: Sizde e-welosiped, e motosikl barmy?
  J: Hawa, bizde e-welosiped we e motosikl bar, ýöne häzirki wagtda aşak düşýän goldawy edip bilmeris.

  Q6 payment Töleg möhleti näme?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin 100 100 TT öňünden.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin TT, L / C, DD, DP, Söwda kepilligi töleglerini kabul edýäris. Q7 delivery Siziň eltiş wagtyňyz näçe?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin prepare taýýarlamak we ibermek üçin 2 hepde gerek, Europeewropadaky ýa-da ABŞ-daky ammarymyzdan ofisiňiziň ýerleşýän ýerine baglydyr.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin 45-60 gün önümçilik we ýük daşamak wagty deňiz ýüklerine baglyQ8: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Bizde CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE we ş.m. bar. Şeýle hem önümlere degişli islendik şahadatnamany berip bileris.Q9: Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ýerine ýetirýär?
  J: Önümçiligiň başyndan bäri hil gözegçilik barlagyna başlarys.Tutuş prosesiň dowamynda dowam ederdik
  IQC, OQC, FQC, QC, PQC we ş.m.

  10-njy sorag sales .Satyşdan soňky hyzmatyňyz nähili?
  J: Önümimiziň ähli kepilligi 1 ýyl, agentler üçin bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny ibereris we bilelikde abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo bereris.Eger batareýanyň sebäbi bolsa ýa-da zeper ýeten bolsa, zawodyň abatlanylmagyny kabul edip bileris.

  11-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
  J: Biz topar kompaniýasy, senagat çeşmelerinden we üpjünçilik zynjyryndan doly peýdalanýandygymyz sebäpli dürli şäherde öndürilen dürli önümler, häzirki wagtda Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin we ş.m. 6-dan gowrak elektrik skuteriniň bazasy bar. saparlary guramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň