EEC Electric Scooter 947 Uly güýçli elektrik motosikli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

947 详情 页 _01

 

Ölçegleri
Çykyş
Uzynlyk × ini × Boý
1950mm × 670mm × 1140mm
Dyrmaşmak
30%
Tigir bazasy
1400mm
Aralyk
60Km
Minerüsti arassalamak
190mm
Zarýad bermegiň wagty
4H (5A güýçlendiriji)
Oturmak beýikligi
770mm
Çaltlaşdyryň (0-45)
9S
Çarçuwalar
Kuwwat ulgamy
Öňdäki zarba
Nebitiň nemlendirilmegi göni täsir ediji amortizator
Iň ýokary tizlik
45km / sag
Yzky zarba
Nebitiň nemlendirilmegi göni täsir ediji amortizator
Motor görnüşi
Hub motor
Öň / Reae teker spes
110 / 70-12 öňdäki Rim: 2.75-12
Bahalandyrylan güýç
2000W , EEC R85 synag standarty
Öň tormoz tertibi
220 mm goşa porşenli gidrawlik disk tormozy
Iň ýokary güýç
3200W (giriş) -2500W (çykyş)
Yzky tormoz tertibi
190mm goşa porşenli gidrawlik disk tormozy
Maks Tork
120N.M 100RPM
Swinarm
Alýumin ergininiň guýulmagy
Maksimum akym akymy
45A
Çarçuwaly material
Alýuminiý garyndy swingarm
Motor dolandyryş çözgüdi
FOC
Iň ýokary ýük
200kg
Maksimum çykyş tapgyry
150A
Batareýa
Elektrik ulgamy
Batareýa bölümi
Lityum batareýasy
LED farasy
Naprýa .eniýe
72V
Yşyk-diodly yşyk
Potensial
20Ah
LED guýruk çyrasy
Standart zarýad akymy
5A-10A
LED tormoz çyrasy
Adaty zarýad akymy
23A
LED paneli
Maks
45 A.
/
/

947 详情 页 _02 947 详情 页 _03 947 详情 页 _04 947 详情 页 _05 947 详情 页 _06 947 详情 页 _07


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
  A : Hawa Mun Germaniýanyň Munster şäherinde nusga paýymyz bar, ilki bilen nusga sargyt edip bilersiňiz.Mysal bahasynyň köpçülikleýin önümçilik bahalaryndan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaňQ2: Daşary ýurtda hyzmat merkeziňiz barmy?
  J: Hawa, Europeewropada hyzmat merkezlerimiz bar we tutuş Europeewropany öz içine alýan jaň merkezini, tehniki hyzmaty, ätiýaçlyk şaýlaryny, logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýäris, gapy ulaglaryna goldaw, gaýdyp geliş prosesi we ş.m.Q3: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
  A : Hawa, belli bir ýylda satyn alnan mukdarda OEM-i kabul ederdik.Häzirki wagtda sargytlaryň iň pes mukdary ýylda 10 000 bolýar. Q4 own Öz nyşanymy goşup bilerinmi ýa-da öz reňklerimi saýlap bilerinmi?
  A : Hawa edip bilersiňiz.Emma logotipi we reňkleri üýtgetmek üçin MOQ sargyt ýa-da anyk pikir alyşmak üçin 1000 bölek.

  5-nji sorag: Sizde e-welosiped, e motosikl barmy?
  J: Hawa, bizde e-welosiped we e motosikl bar, ýöne häzirki wagtda aşak düşýän goldawy edip bilmeris.

  Q6 payment Töleg möhleti näme?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin 100 100 TT öňünden.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin TT, L / C, DD, DP, Söwda kepilligi töleglerini kabul edýäris. Q7 delivery Siziň eltiş wagtyňyz näçe?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin prepare taýýarlamak we ibermek üçin 2 hepde gerek, Europeewropadaky ýa-da ABŞ-daky ammarymyzdan ofisiňiziň ýerleşýän ýerine baglydyr.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin 45-60 gün önümçilik we ýük daşamak wagty deňiz ýüklerine baglyQ8: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Bizde CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE we ş.m. bar. Şeýle hem önümlere degişli islendik şahadatnamany berip bileris.Q9: Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ýerine ýetirýär?
  J: Önümçiligiň başyndan bäri hil gözegçilik barlagyna başlarys.Tutuş prosesiň dowamynda dowam ederdik
  IQC, OQC, FQC, QC, PQC we ş.m.

  10-njy sorag sales .Satyşdan soňky hyzmatyňyz nähili?
  J: Önümimiziň ähli kepilligi 1 ýyl, agentler üçin bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny ibereris we bilelikde abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo bereris.Eger batareýanyň sebäbi bolsa ýa-da zeper ýeten bolsa, zawodyň abatlanylmagyny kabul edip bileris.

  11-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
  J: Biz topar kompaniýasy, senagat çeşmelerinden we üpjünçilik zynjyryndan doly peýdalanýandygymyz sebäpli dürli şäherde öndürilen dürli önümler, häzirki wagtda Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin we ş.m. 6-dan gowrak elektrik skuteriniň bazasy bar. saparlary guramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň