Täze model patent dizaýny engerolagçy elektrik tigirli Hi-GO

Gysga düşündiriş:

Esasy we akylly modeller bilen täze dizaýn ýolagçy elektrik tigir, bu awtoulagyň dizaýn düşünjesi ýaşyl syýahatdyr we bu awtoulagyň iň ýokary ýolagçy kuwwaty 6 adam.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gatnaşmak üçin elektrik tigir

Ulylar üçin ýolagçy elektrik tigir

Patent tehnologiýasy bilen elektrik tigir

Ulagyň görnüşi : Elektron awto Model : K33
Uzynlyk: 2650mm Giňligi: 1300mm
Motor görnüşi: PMSM Sürüji tertibi: RR
Öňdäki asma: Iki roker goly bilen amortizator Yzky asma: yzky gol we ýarym şah garaşsyz arka asma
Boý: 1720mm Tigir bazasy: 2000mm
Tigir ýoly: 1150mm Grounderiň iň az arassalanylyşy: > 160mm
Minimal öwrüm diametri 7m Bedeniň gurluşy: Beden şassi çarçuwasy
Capacityük kuwwaty (adam) 6 agramy çäklendirmek: 410 kg
Maks.tizlik 50 km töleg üçin aralyk: > 100km
Batareýanyň naprýa .eniýesi 72 Kuwwat (KWh) 8

01

04

03

02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
  A : Hawa Mun Germaniýanyň Munster şäherinde nusga paýymyz bar, ilki bilen nusga sargyt edip bilersiňiz.Mysal bahasynyň köpçülikleýin önümçilik bahalaryndan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaňQ2: Daşary ýurtda hyzmat merkeziňiz barmy?
  J: Hawa, Europeewropada hyzmat merkezlerimiz bar we tutuş Europeewropany öz içine alýan jaň merkezini, tehniki hyzmaty, ätiýaçlyk şaýlaryny, logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýäris, gapy ulaglaryna goldaw, gaýdyp geliş prosesi we ş.m.Q3: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
  A : Hawa, belli bir ýylda satyn alnan mukdarda OEM-i kabul ederdik.Häzirki wagtda sargytlaryň iň pes mukdary ýylda 10 000 bolýar. Q4 own Öz nyşanymy goşup bilerinmi ýa-da öz reňklerimi saýlap bilerinmi?
  A : Hawa edip bilersiňiz.Emma logotipi we reňkleri üýtgetmek üçin MOQ sargyt ýa-da anyk pikir alyşmak üçin 1000 bölek.

  5-nji sorag: Sizde e-welosiped, e motosikl barmy?
  J: Hawa, bizde e-welosiped we e motosikl bar, ýöne häzirki wagtda aşak düşýän goldawy edip bilmeris.

  Q6 payment Töleg möhleti näme?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin 100 100 TT öňünden.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin TT, L / C, DD, DP, Söwda kepilligi töleglerini kabul edýäris. Q7 delivery Siziň eltiş wagtyňyz näçe?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin prepare taýýarlamak we ibermek üçin 2 hepde gerek, Europeewropadaky ýa-da ABŞ-daky ammarymyzdan ofisiňiziň ýerleşýän ýerine baglydyr.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin 45-60 gün önümçilik we ýük daşamak wagty deňiz ýüklerine baglyQ8: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Bizde CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE we ş.m. bar. Şeýle hem önümlere degişli islendik şahadatnamany berip bileris.Q9: Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ýerine ýetirýär?
  J: Önümçiligiň başyndan bäri hil gözegçilik barlagyna başlarys.Tutuş prosesiň dowamynda dowam ederdik
  IQC, OQC, FQC, QC, PQC we ş.m.

  10-njy sorag sales .Satyşdan soňky hyzmatyňyz nähili?
  J: Önümimiziň ähli kepilligi 1 ýyl, agentler üçin bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny ibereris we bilelikde abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo bereris.Eger batareýanyň sebäbi bolsa ýa-da zeper ýeten bolsa, zawodyň abatlanylmagyny kabul edip bileris.

  11-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
  J: Biz topar kompaniýasy, senagat çeşmelerinden we üpjünçilik zynjyryndan doly peýdalanýandygymyz sebäpli dürli şäherde öndürilen dürli önümler, häzirki wagtda Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin we ş.m. 6-dan gowrak elektrik skuteriniň bazasy bar. saparlary guramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň