Elektrik daşaýjy tigir Huaihai 【H21】

Bir bölek polat üçek, günüň ýanmagyndan we ýagyşdan goraýar;Süpürgiç, ýagyş möwsüminde anyk gözýetim berýär.Dayagyş günleri hem peýdaly we gyzykly bolup biler.
Içindäki görkezijilerli öň kebelek tagtasy bu pudakda iň owadan dizaýn.