Huaihai Moto Taksi 【Q2N】

“Hawkeye” stili bilen enjamlaşdyrylan öň gapagyň ajaýyp görnüşi.Çydamly PVX örtükli tarpul bilen düşelgäniň aýrylan dizaýny sizi ýelden we ýagyşdan gorap biler, syýahatyňyzy has amatly edip biler.
Gowy poslama garşylygy bolan ýokary güýçli PVC örtükli tarpulin sizi ultramelewşe we ýagyşdan gorap biler.