EEC Vesper Ulular gatnaw üçin 72V 20AH gurşun-kislotaly akkumulýatorly elektrik skuter

Gysga düşündiriş:

LED faralar, ýokary ýagtylyk we energiýa tygşytlaýjy, öň we yzky disk tormozlary duýgur LED ekran guraly, gowy görüş.Açarsyz başlangyç, hereketsiz 5-7 sekunt awtomatiki usulda gulplanýar, amatly we çalt we sinus tolkun hereketlendirijisiniň güýçli güýji we pes sesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Speokary tizlikli elektrik skuter

Uly güýçli elektrik motosikli

2 oturgyçly ýolagçy elektrik skuter

Umumy ululygy 1890x650x1127 (mm)
Motor görnüşi Hub motor / DC / Sine tolkun / C35
Bahalandyrylan güýç 2500W
Iň ýokary güýç 3100W
Geçiriş tertibi Awtoulag sürüjisi
Dolandyryjy 72V2500W
Maks.Häzirki 45A
Öňdäki asma 31 gidrawlik nemlendirme
Yzky asma tertibi Gidrawlik şok siňdirişi
Yzky zarba 31 gidrawlik nemlendirme
Min.Ounder arassalamak 180mm
Şin 120-70 / 12 dýuým wakuum teker
Tormoz görnüşi Disk / Disk
Tormoz tertibi Tabak / tabak
Maks.Tizlik 65KM / sag
Batareýa Kislotaly gurşun batareýasy 72V20AH / 60V30AH
Her zarýad üçin aralyk 55KM / 65KM
Zarýad beriş wagty 6-8H
Agramy çäklendiriň 68KG
Jemi agramy 218KG
Maks.Jemi agram 248KG
40HQ konteýner gaplama kw. SKD 75set / 40HQ

Wesper 详情 页 (1) Vesper 详情 页 (2) Wesper 详情 页 (3) Vesper 详情 页 (4) Vesper 详情 页 (5) Wesper 详情 页 (6) Vesper 详情 页 (7)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
  A : Hawa Mun Germaniýanyň Munster şäherinde nusga paýymyz bar, ilki bilen nusga sargyt edip bilersiňiz.Mysal bahasynyň köpçülikleýin önümçilik bahalaryndan tapawutlydygyny ýadyňyzdan çykarmaňQ2: Daşary ýurtda hyzmat merkeziňiz barmy?
  J: Hawa, Europeewropada hyzmat merkezlerimiz bar we tutuş Europeewropany öz içine alýan jaň merkezini, tehniki hyzmaty, ätiýaçlyk şaýlaryny, logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýäris, gapy ulaglaryna goldaw, gaýdyp geliş prosesi we ş.m.Q3: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
  A : Hawa, belli bir ýylda satyn alnan mukdarda OEM-i kabul ederdik.Häzirki wagtda sargytlaryň iň pes mukdary ýylda 10 000 bolýar. Q4 own Öz nyşanymy goşup bilerinmi ýa-da öz reňklerimi saýlap bilerinmi?
  A : Hawa edip bilersiňiz.Emma logotipi we reňkleri üýtgetmek üçin MOQ sargyt ýa-da anyk pikir alyşmak üçin 1000 bölek.

  5-nji sorag: Sizde e-welosiped, e motosikl barmy?
  J: Hawa, bizde e-welosiped we e motosikl bar, ýöne häzirki wagtda aşak düşýän goldawy edip bilmeris.

  Q6 payment Töleg möhleti näme?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin 100 100 TT öňünden.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin TT, L / C, DD, DP, Söwda kepilligi töleglerini kabul edýäris. Q7 delivery Siziň eltiş wagtyňyz näçe?
  A ample Mysal üçin sargyt üçin prepare taýýarlamak we ibermek üçin 2 hepde gerek, Europeewropadaky ýa-da ABŞ-daky ammarymyzdan ofisiňiziň ýerleşýän ýerine baglydyr.
  Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin 45-60 gün önümçilik we ýük daşamak wagty deňiz ýüklerine baglyQ8: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Bizde CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE we ş.m. bar. Şeýle hem önümlere degişli islendik şahadatnamany berip bileris.Q9: Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ýerine ýetirýär?
  J: Önümçiligiň başyndan bäri hil gözegçilik barlagyna başlarys.Tutuş prosesiň dowamynda dowam ederdik
  IQC, OQC, FQC, QC, PQC we ş.m.

  10-njy sorag sales .Satyşdan soňky hyzmatyňyz nähili?
  J: Önümimiziň ähli kepilligi 1 ýyl, agentler üçin bolsa ätiýaçlyk şaýlaryny ibereris we bilelikde abatlamaga kömek etmek üçin tehniki wideo bereris.Eger batareýanyň sebäbi bolsa ýa-da zeper ýeten bolsa, zawodyň abatlanylmagyny kabul edip bileris.

  11-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Zawodyňyza nädip baryp bilerin?
  J: Biz topar kompaniýasy, senagat çeşmelerinden we üpjünçilik zynjyryndan doly peýdalanýandygymyz sebäpli dürli şäherde öndürilen dürli önümler, häzirki wagtda Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin we ş.m. 6-dan gowrak elektrik skuteriniň bazasy bar. saparlary guramak üçin biziň bilen habarlaşyň.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň